За нас


Друштво за производство трговија и услуги Алати Трејд Дооел е основано кон крајот на 2014 година, кое се занимава со производство и трговија на специјален алат, алат по цртеж, рачен алат, електричен алат, штрафовска стока, индустриски пумпи и вентили, безшавни цевки и лимови, заварување на црни и обоени метали.

Логистичка подршка и достава низ цела Македонија